Kumlama ve Boyama

Kumlama ve Boyama

KUMLAMA İŞLEMİ NEDİR?

Boya ve Diğer Kaplama Malzemelerin Uygulamasından Önce Çelik-Cam-Ahşap-Mermer Yüzeylerin Hazırlanması (Kumlama İşlemi ile Gözenek Açma )Topraktan çıkan demir cevheri şekillendirilerek metal haline getirilir.Korunması yapılmamış (Kaplanmamış) metal tekrar eski haline dönmek (Toprağa düşmek) için yoğun çaba sarf eder.Gerek havadaki , gerekse bulunduğu ortamdaki su ve oksijen ile temasından dolayı paslanarak çürür.(Korozyon)Metalin korunmadan önceki süreçte etkilendiği bilinen faktörler şunlardır:

-Pas ve curufun bulunması
-Tuz, toz, gres,ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması
-Yüzey profili

Boya uygulamadan önce yukarıdaki faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül -grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerinin uygulanması için hazırlanır.(TSE-ISO 8503-8504)Yüzey hazırlamanın ilkel şekli zımpara ve silisli kum (raspa) ile temizlenmesidir.Uluslararası Standartlarda Çelik granül - grit kumlama, yüzeyi temizlerken boyanın tutunabilmesi için altyapı (gözenek) oluşturulur.

METALİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ KADAR KORUNMASIDA ÖNEMLİDİR.

Havalı püskürtme ile boya uygulaması:
Basınçlı hava kullanılarak boya bir tabanca ile metal yüzeyine toz halinde püskürtülür. Böylece istenilen kalınlıkta çok düzgün bir film tabakası elde edilir. Ancak bu işlem sırasında %30-40’a varan oranlarda boya kaybı meydana gelir. Bu kayıp rüzgara ve boyanmakta olan metalin şekline ve biçimine göre değişir.

Havasız püskürtme (airless) ile ilgili boya uygulaması:
Çok yüksek bir basınç ile yalnız boya malzemesi ince bir delikten püskürtülür. Böylece boya tanecikleri çok küçük parçacıklar halinde metal yüzeyine yapışır. Bu yöntemle kısa sürede kalın bir film tabakası elde edilir. Ancak uygulama yetenekli bir işçi tarafından yapılmalıdır. Aksi halde boya tabakası kalınlığı yer yer değişebilir. Buna karşılık havasız tabanca ile boyauygulamasının şu avantajları vardır.Boya yüzeye basınçla püskürtülmüş olduğundan daha iyi yapışır. Daha kalın boya tabakası bir kat halinde uygulanabilir. İnceltilmeye gerek duyulmadan daha koyu kıvamlı boyalar bu yöntem ilekolaylıkla

image